banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Chánh thanh tra Sở ban hành kết luận thanh tra lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư đối với Ủy ban nhân dân Huyện Đăk Tô và các đơn vị trực thuộc.
28-5-2024
     Ngày 27/5/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; công tác phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; công tác đấu thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư công; công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã tại Ủy ban nhân dân Huyện Đăk Tô.
     Tham dự hội nghị có ông Phan Văn Tùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ông Trần Văn Đông, Chánh Thanh tra Sở; các thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 22/02/2024 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư. Về phía Ủy ban nhân dân Huyện Đăk Tô có Ông Đặng Hoàng Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Văn phòng và các phòng, ban chức năng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, Thị trấn là đối tượng thanh tra .
     Tại hội nghị, Trưởng Đoàn thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã công bố toàn văn Kết luận số 01/KL-SKHĐT, ngày 23/5/2024 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; công tác phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; công tác đấu thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư công; công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã của Ủy ban nhân dân Huyện Đăk Tô.
     Kết luận thanh tra đã nêu rõ các ưu điểm, những việc đã làm được của Ủy ban nhân dân Huyện Đăk Tô và các đơn vị trực thuộc cần phát huy, đồng thời chỉ rõ các khuyết điểm, hạn chế và kiến nghị Ủy ban nhân dân Huyện khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Ngoài ra, Kết luận thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước với số tiền sai phạm 212.707.836 đồng.

Thanh tra Sở
Số lượt xem:140

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037228 Tổng số người truy cập: 8078 Số người online:
TNC Phát triển: