banner
Thứ 5, ngày 30 tháng 5 năm 2024
Tăng cường quản lý các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
2-5-2024
Ngày 26/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1460/UBND-KTTH về việc tăng cường quản lý các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện và thành phố căn cứ Quy hoạch tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, tổ chức thực hiện việc lập hoặc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, Quy hoạch xây dựng vùng huyện và các quy hoạch, kế hoạch khác gắn với các dự án chăn nuôi; Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn trong quá trình triển khai các dự án chăn nuôi; có giải pháp bảo vệ quỹ đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số.

 

 
Kiểm soát chặt chẽ về điều kiện và thủ tục điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, bao gồm việc dự kiến bố trí sử dụng đất để thực hiện các dự án chăn nuôi; Nâng cao trách nhiệm, chất lượng thẩm định trong công tác tham mưu phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường của dự án chăn nuôi đảm bảo đúng quy định của pháp luật về môi trường và pháp luật khác có liên quan; Chú trọng trong công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các cơ sở, các dự án chăn nuôi trên địa bàn...
 
UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với UBND các huyện và thành phố rà soát điều chỉnh bổ sung danh mục dự án vào Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo. Trong đó, danh mục từng dự án cần làm rõ các yêu cầu về mức độ ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong chăn nuôi, xử lý chất thải đảm bảo môi trường, tính liên kết của dự án gắn với sản xuất, chế biến và liên kết tiêu thụ sản phẩm, mức độ đóng góp của dự án với ngân sách nhà nước và cộng đồng; cam kết của nhà đầu tư trong sử dụng lao động địa phương; năng lực, kinh nghiệm và tiềm lực kinh tế của nhà đầu tư; thực hiện thu hút có chọn lọc các dự án chăn nuôi, trong đó chú trọng các dự án chăn nuôi theo quy trình khép kín từ khâu sản xuất con giống tới chế biến phân phối sản phẩm ra thị trường.
 
Rà soát, thẩm định, đánh giá việc đề xuất chủ trương đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án chăn nuôi theo nội dung tại điểm a khoản 4 Văn bản này, quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 và Văn bản số 341/UBND-HTĐT ngày 15/02/2019, Luật Đầu tư, Luật Chăn nuôi và quy định của pháp luật có liên quan.
 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng chủ trương đầu tư đã được cấp phép; yêu cầu các nhà đầu tư có các dự án triển khai chậm phải thực hiện cam kết triển khai và hoàn thành việc đầu tư dự án theo đúng chủ trương đầu tư; kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị xử lý các trường hợp sai phạm và các đề xuất tháo gỡ phù hợp theo quy định./.
Phòng Kinh tế ngành
Số lượt xem:42

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4991276 Tổng số người truy cập: 2839 Số người online:
TNC Phát triển: