banner
Thứ 5, ngày 30 tháng 5 năm 2024
Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị
14-5-2024
     Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy.
 
     Thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo đưa nội dung sinh hoạt Chuyên đề của tỉnh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, chi đoàn, chi hội, khu dân cư để lãnh đạo thực hiện thường xuyên.
 
     Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân. Trong năm 2023, người đứng đầu cấp ủy các cấp đã tổ chức 2.631 cuộc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân với 1.749 lượt người tham gia; Chủ tịch UBND các cấp đã tiếp 319 lượt với 364 lượt người tham gia. Riêng trong quý I năm 2024, người đứng đầu cấp ủy các cấp đã tổ chức 672 cuộc tiếp dân, đối thoại với dân với 39 lượt người tham gia; xử lý, giải quyết 73 vụ việc người dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.
 
     Công tác giáo dục, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nội dung. Năm 2023, toàn tỉnh đã đăng tải 7.653 tin, bài và 303 chương trình, sự kiện, phóng sự lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác trên các chuyên trang, chuyên mục. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng cao.
 
     Báo cáo tham luận tại hội nghị, đại diện các địa phương, cá nhân điển hình đã chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
     Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 32 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới...
 
/Uploads/files/Phat%20bieu.jpg
 Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận
 
 
     Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong việc đẩy mạnh thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm qua.
 
     Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khoá, các Chuyên đề của tỉnh gắn với thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Kết luận số 21-KL/TW đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo ý thức tự giác, thói quen tốt và việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác.
 
     Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và kế hoạch sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan gắn với các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.
 
     Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.
  
     Đồng chí đề nghị thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khoá và các chuyên đề của tỉnh; chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, đề ra những giải pháp thiết thực để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị.
 
/Uploads/files/Tang%20bang%20khen.jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng Thư khen, Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân
  
     Ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu của các tập thể, cá nhân có thành tích  trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy có Thư khen cho 24 tập thể, 39 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 22 tập thể, 35 cá nhân; đồng thời đề  xuất Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân và đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân.

     Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum./.

Phòng Khoa giáo văn xã
Số lượt xem:43

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4991281 Tổng số người truy cập: 2852 Số người online:
TNC Phát triển: