banner
Thứ 5, ngày 30 tháng 5 năm 2024
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2024 tăng 0,07% so với tháng trước liền kề
9-5-2024
Theo công bố của Cục Thống kê Kon Tum: Tháng 4/2024, giá cả thị trường ở địa phương ổn định, không có sự biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng ghim hàng tăng giá. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2024 tăng 0,07% so với tháng trước; tăng 2,90% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,15% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 1,87% so với cùng kỳ năm trước.
 
  
So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2024 tăng 0,07% (khu vực thành thị tăng 0,08%; khu vực nông thôn tăng 0,06%). Giá cả thị trường ổn định, không có sự biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng ghim hàng tăng giá.
 
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 6 nhóm tăng là nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,31%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,14%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,94%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,16%; nhóm giao thông tăng 1,99%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,07%. Có 03 nhóm giảm là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,65%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,03%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,06%. Có 02 nhóm không biến động giá là nhóm giáo dục và nhóm thuốc và dịch vụ y tế.

 
So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 4/2024 tăng 2,9%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 9 nhóm tăng giá và 2 nhóm giảm giá, cụ thể: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,61%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 3,26%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 3,48%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,44%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,83%; nhóm giao thông tăng 3,78%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 9,8%; nhóm giáo dục tăng 1,34%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,11%. Các nhóm giảm là nhóm Bưu chính viễn thông giảm 5,35%, giảm chủ yếu là do mặt hàng điện thoại di động giảm; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 2,43%.
 
 

So với tháng 12/2023, CPI tháng 4/2024 tăng 1,15%, trong đó có 08 nhóm hàng tăng giá, 02 nhóm giảm giá và 01 nhóm không biến động giá (nhóm Giáo dục). Các nhóm tăng là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,46%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,33%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,76%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,61%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,52%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,41%; nhóm giao thông tăng 6,33%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,83%. Các nhóm giảm là nhóm Bưu chính viễn thông giảm 1,1%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,25%.
 
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2024 tăng 1,87% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có 9 nhóm hàng tăng giá và 2 nhóm giảm giá...

Phòng Kinh tế ngành
Số lượt xem:55

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4991274 Tổng số người truy cập: 2830 Số người online:
TNC Phát triển: