banner
Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024
27-3-2024
     Thực  hiện  Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt  Nam; Kế hoạch số 775/KH-BTTTT ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên toàn quốc; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1018/UBND-KGVX, ngày 27 tháng 3 năm 2024 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024, yêu cầu:

     1. Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh:

      - Theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền lồng ghép với các sự kiện, sinh hoạt văn hóa của cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong năm; chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024.

     - Rà soát, bổ sung, duy trì hoạt động Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị; phát động phong trào quyên góp sách, trao tặng sách cho các xã, thôn do đơn vị phụ trách giúp đỡ khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn.

     2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

     - Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 đảm bảo thiết thực, hiệu quả; trong đó quan tâm, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động ở cơ sở, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả. 

     - Phát huy hiệu quả hoạt động Tủ sách pháp luật tại địa phương, cơ sở; phát động phong trào quyên góp sách, trao tặng sách cho các xã, khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền, phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thông qua hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền cổ động trực quan, mạng xã hội. Đồng thời, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động có liên quan tại địa phương (nếu có).

     Chi tiết tại văn bản đính kèm theo./.
 
Phòng Khoa giáo văn xã
Số lượt xem:61

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4947591 Tổng số người truy cập: 663 Số người online:
TNC Phát triển: