banner
Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
Tháng 3/2024: CPI trên địa bàn tỉnh đã có giảm so với tháng trước liền kề
27-3-2024
So với tháng trước (02/2024), Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2024 trên địa bàn tỉnh giảm 0,23% (khu vực thành thị giảm 0,24%; khu vực nông thôn tăng 0,23%); so với tháng 12/2023 CPI tháng 3 tăng 1,09% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,14%. Bình quân quý I năm 2024, CPI tăng 1,53%.
 
  
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 4 nhóm tăng, gồm: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,23%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,06%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,35%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,08%; Có 5 nhóm giảm là: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,61%; giao thông giảm 0,28%; bưu chính viễn thông giảm 0,37%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,18%; hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,5%. Có 02 nhóm không biến động giá, gồm: Giáo dục,  Thuốc và dịch vụ y tế.
 
So với tháng 12/2023, CPI tháng 3/2024 tăng 1,09%, trong đó có 08 nhóm hàng tăng giá, 02 nhóm giảm giá và 01 nhóm không biến động giá. Các nhóm tăng là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,12%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,02%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,62%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,65%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,36%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,41%; nhóm giao thông tăng 4,25%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,76%. Các nhóm giảm là nhóm Bưu chính viễn thông giảm 1,07%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,2%. Nhóm Giáo dục không biến động giá.
 
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý I năm 2024 tăng 1,53% so với quý IV năm 2023, tăng 0,98% với với tháng 12 năm 2023 và tăng 1,53% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có 9 nhóm hàng tăng giá và 2 nhóm giảm giá...

Phòng Kinh tế ngành
Số lượt xem:155

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4947635 Tổng số người truy cập: 867 Số người online:
TNC Phát triển: