banner
Thứ 5, ngày 30 tháng 5 năm 2024
Tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng, an ninh
6-5-2024
Ngày 04/5/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1523/UBND-KTTH về việc thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ và Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 28/3/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, quản lý nêu cao tinh thần “5 quyết tâm”, thực hiện tốt “5 bảo đảm”, tập trung thực hiện “5 đẩy mạnh” trong việc thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN đến hết quý II năm 2024, trong đó tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
 
Tập trung xử lý, chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách, giải phóng mặt bằng để tăng cường thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên dự án có quy mô lớn, công nghệ cao…; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen; Quy hoạch các vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các bộ, ngành trung ương đẩy nhanh tiến độ: Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Măng Đen thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án phát triển tỉnh Kon Tum nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng.
 
Tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công và các CTMTQG; thúc đẩy tiến độ, tháo gỡ khó khăn về cung ứng vật liệu xây dựng, đất san lấp; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, lựa chọn nhà thầu các dự án, công trình và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành, địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá các trụ sở nhà đất để tạo nguồn thu đầu tư kết cấu hạ tầng và nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất.
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, NSNN; mở rộng, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đẩy mạnh quản lý thu thuế thương mại điện tử, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu và dịch vụ ăn uống, nhà hàng...; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư.
 
Thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2024; tiến độ trồng rừng, cây phân tán và các loại cây chủ lực của tỉnh, như: Sâm Ngọc Linh, dược liệu khác, cây ăn quả, cây Mắc ca, mía đường và cà phê xứ lạnh... Đồng thời, tăng cường kiểm tra cây giống đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng trước khi xuống giống trồng. Quyết liệt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa khô. Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người đồng bào DTTS cải tạo vườn tạp để trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, mỗi huyện, thành phố chỉ đạo cải tạo vườn tạp tại các thôn, làng trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn đạt ít nhất 200 ha/quý.
 
Tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, các hộ gia đình, cá nhân tham gia liên danh, liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, với quy mô lớn theo hướng hàng hóa, tạo nhiều sản phẩm có thế mạnh của từng địa phương.
 
Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024; chủ động có giải pháp thu hút đầu tư, khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư, thúc đẩy triển khai nhanh các dự án nguồn điện, lưới điện có trong quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định, góp phần bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân.
 
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 các huyện, thành phố. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, các loại khoáng sản, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là nắng nóng, hạn hán, thiếu nước…
 
Tiếp tục đầu tư phát triển hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư vào một số ngành công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, như năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến nông lâm sản gắn với vùng nguyên liệu. Chủ động nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thực hiện thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định nhằm sớm triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.
 
Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quảng bá hình ảnh, phát triển các sản phẩm du lịch mới mang bản sắc địa phương để thu hút khách trong nước và quốc tế, đặc biệt dịp cao điểm hè năm 2024.
 
Tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chuyển đổi số trên các lĩnh vực; đảm bảo an toàn, an ninh mạng, tăng cường các giải pháp quản lý nhà nước về báo chí...
 
Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.
 
Các đơn vị, đia phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, theo dõi, quản lý tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ tại văn bản này./.

Phòng Kinh tế ngành
Số lượt xem:32

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4991289 Tổng số người truy cập: 2872 Số người online:
TNC Phát triển: