banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại điểm mỏ thuộc thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Tuấn Dũng
20-11-2023

Ngày 06 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 572/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại điểm mỏ thuộc thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Tuấn Dũng.
Theo đó, dự án có công suất khai thác đất san lấp/năm là 387.596,9 m3 ở thể tự nhiên(từ năm thứ nhất đến năm thứ tư), 77.519,4 m3 ở thể tự nhiên (từ năm thứ năm đến năm thứ chín), 62.583,5 mở thể tự nhiên (năm thứ mười); diện tích đất sử dụng 109.000 m2; tổng vốn đầu tư của dự án: 12.878.481.000 VNĐ; thời hạn hoạt động của dự án: 11 năm 6 tháng.


Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân
Số lượt xem:282

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4855122 Tổng số người truy cập: 2569 Số người online:
TNC Phát triển: