banner
Thứ 3, ngày 25 tháng 6 năm 2024
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum
20-9-2023

Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa mới phê duyệt Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum tại Quyết định số 445/QĐ-UBND.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

(ST)

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt tại Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thì Dự án có 13 gói thầu, với tổng giá trị các gói thầu khoảng 231.101 triệu đồng. Trong đó, gói thầu thi công xây lắp có giá trị khoảng 209.606 triệu đồng, thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có thời gian thi công khoảng 30 tháng./.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư
Số lượt xem:475

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5044838 Tổng số người truy cập: 7206 Số người online:
TNC Phát triển: