banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các CTMTQG giai đoạn 2021-2025
14-8-2023

Thực hiện chủ trương của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức soạn thảo, xây dựng dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

       Căn cứ Điều 148 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020), Sở Kế hoạch và Đầu tư xin gửi dự thảo Quyết định nêu trên đến các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan quan tâm nghiên cứu, tham gia góp ý và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 8 năm 2023 để tổng hợp, hoàn thiện và triển khai các bước tiếp theo.

Dự thảo Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Xem tại đây.

Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Xem tại đây.

Phòng Kinh tế ngành
Số lượt xem:446

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5080600 Tổng số người truy cập: 3183 Số người online:
TNC Phát triển: