banner
Thứ 5, ngày 30 tháng 5 năm 2024
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”
2-5-2024
Ngày 01/5/2024, UBND tỉnh có Công văn số 1481/UBND-NNTN về việc phổ biến và phát động phong trào thi đua "Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới".
 
Theo đó, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh và yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, phổ biến Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; lựa chọn, đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời theo quy định.
 


 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung: Phát động các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện Phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”, phát hiện và nhân rộng cách làm hay, hiệu quả và tích cực tham gia, có nhiều đóng góp đạt kết quả cao trong xây dựng nông thôn mới.
 
Thực hiện các mô hình điển hình trong xây dựng nông thôn mới: Mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; mô hình miền quê đáng sống tại cấp thôn/xã.
 
Đối với tập thể: Thi đua lập thành tích tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới về xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình, huy động được nhiều nguồn lực, vận động được nhiều người tham gia đóng góp, có nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới và có nhiều nỗ lực, kết quả trong triển khai các nội dung và các chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới.
 
Đối với cá nhân: Thi đua lập thành tích tiêu biểu, điển hình trong xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương: có nhiều sáng kiến, đóng góp trong tuyên truyền, vận động, tham gia hiến đất làm đường, đóng góp tiền của vật chất, ngày công lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng đời sống của người dân…
Phòng Kinh tế ngành
Số lượt xem:34

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4991254 Tổng số người truy cập: 2781 Số người online:
TNC Phát triển: