banner
Thứ 3, ngày 25 tháng 6 năm 2024
Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
25-10-2023

Thực hiện quy định của Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 nhằm tiếp nhận, xem xét, giải quyết các nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

 

STT

CHỦ TRÌ VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

TÓM TẮT NỘI DUNG

 

 

1

1. Thành phần tiếp công dân:

- Chủ trì: Ngô Việt Thành - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cùng tham dự buổi tiếp công dân với Giám đốc Sở có:

 Ông: Trần Văn Đông - Chánh Thanh tra Sở.

 Bà: Phan Thị Cảnh - Trưởng phòng Đối ngoại - Hành chính.

 

 

 

Thực hiện quy định của Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 nhằm tiếp nhận, xem xét, giải quyết các nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

 

 

 

2

2. Dự kiến nội dung: Tiếp nhận, xem xét giải quyết các nội dung tổ chức, công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

3. Thời gian tiếp công dân: Ngày 29/10/2023

 - Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

 - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo để tổ chức, công dân biết./.

 

Thanh tra Sở
Số lượt xem:446

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5044797 Tổng số người truy cập: 7134 Số người online:
TNC Phát triển: