banner
Thứ 4, ngày 19 tháng 6 năm 2024
TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 9 NĂM 2023
9-10-2023

 

Loại đăng ký

Doanh nghiệp/ĐVTT

Loại hình DN

Trong kỳ

1.Số doanh nghiệp đăng ký thành lập

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

7

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

6

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

11

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

24

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

6

Địa điểm kinh doanh

6

Văn phòng đại diện

1

Tổng số

13

Tổng số

 

37

10. Hoạt động trở lại

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

2

Doanh nghiệp tư nhân

1

Tổng số

3

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

1

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

1

Tổng số

 

4

11. Cảnh báo / Vi phạm/ Thu hồi

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

1

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

6

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

8

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

15

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

15

12. Giải thể tự nguyện

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

3

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

3

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

1

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

1

Tổng số

 

4

13. Giải thể do thu hồi, tòa án

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

0

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

0

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

0

2.Số vốn đăng ký (tỷ đồng)

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

67,9

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

29,38

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

79,499

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

176,779

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

176,779

3.Số doanh nghiệp đã giải thể

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

3

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

3

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

1

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

1

Tổng số

 

4

4.Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

1

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

3

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

5

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

9

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

1

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

1

Tổng số

 

10

5.Số lần đăng ký thay đổi

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

5

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

6

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

5

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

16

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

1

Địa điểm kinh doanh

6

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

7

Tổng số

 

23

6. Đăng ký mẫu dấu

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

0

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

0

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

0

7. Chuyển đổi loại hình

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

2

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

3

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

3

8. Thông báo thay đổi

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

2

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

10

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

13

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

13

9. Thông báo giải thể

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

0

Doanh nghiệp tư nhân

1

Tổng số

1

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

1

Phòng ĐKKD
Số lượt xem:295

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5027114 Tổng số người truy cập: 2068 Số người online:
TNC Phát triển: