banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 7 NĂM 2023
26-7-2023

 

Loại đăng ký

Doanh nghiệp/ĐVTT

Loại hình DN

Trong kỳ

1.Số doanh nghiệp đăng ký thành lập

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

1

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

3

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

19

Doanh nghiệp tư nhân

1

Tổng số

24

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

2

Địa điểm kinh doanh

4

Văn phòng đại diện

2

Tổng số

8

Tổng số

 

32

10. Hoạt động trở lại

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

2

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

3

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

3

11. Cảnh báo / Vi phạm/ Thu hồi

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

3

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

11

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

14

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

14

12. Giải thể tự nguyện

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

2

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

5

Văn phòng đại diện

1

Tổng số

6

Tổng số

 

8

13. Giải thể do thu hồi, tòa án

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

0

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

0

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

0

2.Số vốn đăng ký (tỷ đồng)

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

5

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

17,9

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

73,805

Doanh nghiệp tư nhân

0,4

Tổng số

97,105

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

97,105

3.Số doanh nghiệp đã giải thể

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

2

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

5

Văn phòng đại diện

1

Tổng số

6

Tổng số

 

8

4.Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

3

Doanh nghiệp tư nhân

1

Tổng số

5

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

4

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

4

Tổng số

 

9

5.Số lần đăng ký thay đổi

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

6

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

13

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

13

Doanh nghiệp tư nhân

3

Tổng số

35

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

6

Địa điểm kinh doanh

11

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

17

Tổng số

 

52

6. Đăng ký mẫu dấu

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

0

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

0

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

0

7. Chuyển đổi loại hình

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

0

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

1

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

1

8. Thông báo thay đổi

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

5

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

4

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

6

Doanh nghiệp tư nhân

1

Tổng số

16

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

3

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

3

Tổng số

 

19

9. Thông báo giải thể

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

2

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

2

Phòng ĐKKD
Số lượt xem:20

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562825 Tổng số người truy cập: 1828 Số người online:
TNC Phát triển: