banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024
TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 01/09 ĐẾN NGÀY 15/9 NĂM 2023
9-10-2023

 

Loại đăng ký

Doanh nghiệp/ĐVTT

Loại hình DN

Trong kỳ

1.Số doanh nghiệp đăng ký thành lập

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

2

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

4

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

6

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

12

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

5

Địa điểm kinh doanh

1

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

6

Tổng số

 

18

10. Hoạt động trở lại

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

2

Doanh nghiệp tư nhân

1

Tổng số

3

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

1

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

1

Tổng số

 

4

11. Cảnh báo / Vi phạm/ Thu hồi

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

1

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

6

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

8

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

15

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

15

12. Giải thể tự nguyện

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

2

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

2

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

1

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

1

Tổng số

 

3

13. Giải thể do thu hồi, tòa án

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

0

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

0

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

0

2.Số vốn đăng ký (tỷ đồng)

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

7,9

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

16,38

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

65,499

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

89,779

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

89,779

3.Số doanh nghiệp đã giải thể

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

2

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

2

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

1

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

1

Tổng số

 

3

4.Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

1

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

2

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

2

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

5

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

1

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

1

Tổng số

 

6

5.Số lần đăng ký thay đổi

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

3

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

4

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

3

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

10

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

1

Địa điểm kinh doanh

1

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

2

Tổng số

 

12

6. Đăng ký mẫu dấu

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

0

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

0

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

0

7. Chuyển đổi loại hình

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

2

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

2

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

2

8. Thông báo thay đổi

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

1

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

7

Doanh nghiệp tư nhân

0

Tổng số

9

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

9

9. Thông báo giải thể

DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần

0

Công ty hợp danh

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

0

Doanh nghiệp tư nhân

1

Tổng số

1

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi nhánh

0

Địa điểm kinh doanh

0

Văn phòng đại diện

0

Tổng số

0

Tổng số

 

1

Phòng ĐKKD
Số lượt xem:266

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5080566 Tổng số người truy cập: 3141 Số người online:
TNC Phát triển: