banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024
Về lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
4-3-2022

 

      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

      Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến lần 1 các Sở, ban, ngành, địa phương và đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương và đã hoàn chỉnh dự thảo Quy chế phối hợp.

      Để nội dung Quy chế được hoàn chỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đăng tải lên Trang thông tin điện của Sở để lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quy chế phối hợp và đề nghị các cá nhân, tổ chức tham gia góp ý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 14 tháng 3 năm 2022 để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

      Địa chỉ tiếp nhận góp ý: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 02603.862710; Fax: 02603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn; sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn

      Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các đơn vị./.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Số lượt xem:425

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5080681 Tổng số người truy cập: 3274 Số người online:
TNC Phát triển: