banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành “Quy chế về vận động, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum”
10-8-2021

Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế về vận động, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

          Thực hiện Văn bản số 4120/UBND-KTTH ngày 02/11/2020, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu, xây dựng dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành “Quy chế về vận động, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum” nhằm triển khai Nghị định số 80/2020/NĐ-CP  ngày 08/07/2020 của Chính phủ; đồng thời thay thế Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về vận động, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

        Để hoàn thiện Dự thảo Quyết định và đảm bảo thực hiện theo quy trình, thủ tục về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan góp ý đối với các nội dung dự thảo gồm: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quy chế và Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Văn bản góp ý của Quý cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 29/8/2021 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 (các dự thảo và tài liệu liên quan đính kèm theo)

       Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

Phòng Đối ngoại - Hành Chính
Số lượt xem:186

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5078956 Tổng số người truy cập: 1206 Số người online:
TNC Phát triển: