banner
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024
Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
26-7-2021

Thực hiện Kế hoạch số 4375/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo (lần 1) Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

   Để có cơ sở tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Đề án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị,địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, các tổ chức xã hội nghề nghiệp rà soát, tham gia góp ý và có ý kiến phản biện đối với dự thảo Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 29 tháng 7 năm 2021 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

   Sở Kế hoạch và Đâu tư rất mong nhận được sự quan tâm góp ý của các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương và các tổ chức.

Tải về dự thảo Đề án tại đây./.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Số lượt xem:400

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5018043 Tổng số người truy cập: 2029 Số người online:
TNC Phát triển: