banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững
11-10-2023

Ngày 09 tháng 10 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3412/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

            Thực hiện Ngh quyết số 82/NQ-CP ngy 18 tháng 5 năm 2023 ca Chnh ph về nhiệm v, gii pháp ch yếu đẩy nhanh phc hồi, tăng tốc phát triển du lch hiệu  qu, bền vững (Ngh quyết số 82/NQ-CP); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh theo hướng hiện đại, nhiều sản phẩm chất lượng cao gắn với tiềm năng, lợi thế về danh lam thắng cảnh, điều kiện tự nhiên, đặc sản riêng có, môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên nói chung, của Kon Tum nói riêng (du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp...); phát triển khu du lịch sinh thái Măng Đen trở thành điểm nhấn; thực hiện các giải pháp có trọng tâm,trọng điểm nhằm đẩy nhanh tốc độ phc  hồi,  phát  triển  du  lch, từng bước đưa dulch trở thành ngành kinh tế quan trng ca tỉnh.

Chi tiết văn bản tại file đính kèm theo./.

Phòng Khoa giáo Văn xã
Số lượt xem:23

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562682 Tổng số người truy cập: 1635 Số người online:
TNC Phát triển: