banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030
25-9-2023

Để triển khai có hiệu quả chủ trương của cấp có thẩm quyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 – 2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã yêu cầu các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tại Văn bản số 3213/UBND-NC ngày 25 tháng 9 năm 2023

 Theo đó, Văn bản số 3213/UBND-NC đề ra 16 nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là  các cơ quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. 15 cơ quan được phân công cụ thể theo chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cập nhật, bổ sung nội dung có liên quan vào trong “Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Quy hoạch tỉnh Kon Tum); trong khi Sở Nội vụ được giao “Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030”.

(Cầu Kon Klor ở thành phố Kon Tum; nguồn: Báo Kon Tum điện tử)

Theo dự kiến phương sp xếp đơn v hành chính cp huyn, cp xã trong Quy hoạch tỉnh Kon Tum, dự kiến đến năm 2025 số đơn vị hành chính cấp huyện giữ nguyên như hiện nay với thành phố Kon Tum và 09 huyện - Ngọc Hồi, Sa Thầy, Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Plông, Kon Rẫy, Đăk Glei, Ia H’Drai, Tu Mơ Rông. Số đơn vị hành chính cấp huyện đến năm 2030 là 01 thành phố, 08 huyện và 01 thị xã (dự kiến thành lập thị xã tại Ngọc Hồi). Đối với đơn vị hành chính cấp xã, đến năm 2025 số xã giữ nguyên số lượng theo hiện trạng. Đến năm 2030 có một số thay đổi, như thành lập 02 phường từ 02 xã tại thành phố, chia tách xã tại huyện Ia H’Drai do diện tích tự nhiên của 03 xã hiện hữu quá rộng, 03 huyện không thay đổi gồm: Đăk Glei, Kon Plông và Kon Rẫy…

Phòng Kinh tế Ngành
Số lượt xem:32

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562728 Tổng số người truy cập: 1695 Số người online:
TNC Phát triển: