banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Tiếp tục tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia
6-2-2024
Ngày 02 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 439/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 
1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản nêu trên. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1829/UBND-HTKT ngày 14 tháng 6 năm 2022.
2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.
 
Phòng Khoa giao văn xã
Số lượt xem:50

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4855201 Tổng số người truy cập: 2767 Số người online:
TNC Phát triển: