banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
2-2-2024
Ngày 02 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 434/UBND-NC về việc về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024;

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng; không để các đối tượng lợi dụng tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh, trật tự; đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở thờ tự nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội tôn giáo, lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín...

- Tăng cường công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc tiêu biểu và người có uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; chủ động tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo để có biện pháp giải quyết, không để phát sinh phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương. Chủ động vận động, phát huy nguồn lực của các tôn giáo trong việc phối hợp với các cấp chính quyền tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, người lao động, người bị mất việc làm... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) để xem xét, xử lý. Báo cáo nhanh về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trước trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 11 tháng 02 năm 2024 (nhằm ngày mồng 03 Âm lịch).

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.
Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Số lượt xem:409

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5098635 Tổng số người truy cập: 2682 Số người online:
TNC Phát triển: