banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
Tiếp tục rà soát, triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
1-11-2023

Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong việc triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản đề nghị Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban dân tộc nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung “Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên” cấp huyện là đối tượng thụ hưởng kinh phí từ nguồn vốn thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

              Trong thời gian tới, yêu cầu các ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thường xuyên theo dõi, cập nhật các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương để tiếp tục triển khai các nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia với kinh phí đã được giao.

2. S Lao động -Thương binh và Xã hội, S Nông nghip và Phát trin nông thôn, Ban Dân tc: Theo chức năng nhiệm vụ, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các nội dung về giáo dục nghề nghiệp tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đkịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo thẩm quyền.

3. S Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tc rà soát khó khăn, vưng mc, kiến ngh trong thc hin Chương trình mc tiêu quc gia gim nghèo bn vng ca các đơn v, đa phương đ ch trì, phi hp vi các đơn v liên quan xem xét, hưng dn các đơn v, đa phương trin khai thc hin theo đúng quy đnh; tham mưu cp  thm quyn xem xét xđi vi ni dung vưt thm quyn theo quy đnh.

Chi tiết tại văn bản đính kèm theo./.

Phòng Khoa giáo Văn xã
Số lượt xem:30

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562665 Tổng số người truy cập: 1605 Số người online:
TNC Phát triển: