banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024
Điều chỉnh một số mục tiêu về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh
4-7-2024
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa có Kết luận về điều chỉnh một số mục tiêu tại Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 23/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Kết luận số 1884-KL/TU ngày 02/7/2024).
 

  
Theo đó, tại Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã thống nhất điều chỉnh một số mục tiêu phát triển đô thị tại Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 23/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", cụ thể:
 
Điều chỉnh mục tiêu đến năm 2025 thành: Toàn tỉnh có 8 đô thị, trong đó: 1 đô thị loại II (Thành phố Kon Tum); 3 đô thị loại IV (Thị trấn Plei Kần mở rộng, thị trấn Đăk Tô và thị trấn Đăk Hà); 4 đô thị loại V (Thị trấn Đăk Rve, thị trấn Măng Đen, thị trấn Sa Thầy và thị trấn Đăk Glei). Khu vực trung tâm các huyện Kon Rẫy, Tu Mơ Rông và Ia H'Drai đạt tiêu chí về trình độ phát triển tương ứng đô thị loại V.
 
Điều chỉnh mục tiêu đến 2030 thành: Toàn tỉnh có 12 đô thị, trong đó: 01 đô thị loại II (Thành phố Kon Tum); 5 đô thị loại IV (Thị xã Ngọc Hồi, thị trấn Đăk Tô, thị trấn Đăk Hà, thị trấn Sa Thầy, thị trấn Măng Đen); 6 đô thị loại V (Thị trấn Đăk Rve, thị trấn Đăk Glei, trung tâm huyện lỵ Kon Rẫy, trung tâm huyện lỵ Tu Mơ Rông và trung tâm huyện lỵ Ia H’Drai). Dự kiến thành lập mới 01 đô thị loại V tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo cụ thể hóa và bố trí nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã điều chỉnh trên.


Chi đoàn thanh niên
Số lượt xem:18

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5080429 Tổng số người truy cập: 2979 Số người online:
TNC Phát triển: