banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024
Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2024
1-7-2024
     Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2024 (Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 28-6-2024) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2024 và mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cơ bản của 6 tháng cuối năm 2024.

     Các mục tiêu cụ thể như sau:

     - Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng từ 12,47% trở lên; thu NSNN trên địa bàn trên 2.811 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 16.994 tỷ đồng trở lên (trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân trên 11.615 tỷ đồng). Diện tích trồng mới các loại cây: Cây Mắc ca 499 ha; Sâm Ngọc Linh 500 ha; cây dược liệu khác 603 ha; Cây ăn quả 1.470 ha (gồm: 400 ha Sầu Riêng; 950 ha Chanh dây; 80 ha Chuối; 70 ha các loại cây có múi và 220 ha các loại cây ăn quả khác); Cây mía 359 ha; Cây cà phê xứ lạnh 750 ha. Có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trồng mới thêm 3.000 ha rừng. Thu hút thêm 255.000 lượt khách du lịch đến tỉnh. 

     - Về văn hóa - xã hội và môi trường: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,5%; giải quyết việc làm cho 2.490 lao động trở lên. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế tăng thêm 1,85%. 

     - Về quốc phòng, an ninh: Có từ 75% xã, phường, thị trấn trở lên mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 85% xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90% trở lên; tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội giảm 5%. 

     - Về xây dựng Đảng: Kết nạp thêm 448 đảng viên; trên 81% quần chúng được tập hợp vào các tổ chức chính trị - xã hội....

     Chi tiết Nghị quyết tại đây./.

Phòng Khoa giáo văn xã
Số lượt xem:25

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5080618 Tổng số người truy cập: 3205 Số người online:
TNC Phát triển: