banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
Đẩy mạnh triển khai Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, tỉnh Kon Tum
27-10-2023

Triển khai Thông báo số 116/TB-BXD ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Bộ Xây dựng về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tại cuộc họp trực tuyến đẩy mạnh triển khai dự án 5 - Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản số 3663/UBND-HTKT ngày 25 tháng 10 năm 2023 về việc đẩy mạnh triển khai Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, tỉnh Kon Tum.

              Để đạt được mục tiêu đề ra của năm 2023 theo Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, tỉnh Kon Tum thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 được phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện: Tu Mơ Rông, Kon Plông, Ia H’Drai tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại Thông báo nêu trên và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Công văn: Số 2144/UBND-HTKT ngày 07 tháng 7 năm 2023 và số 3006/UBND-HTKT ngày 11 tháng 9 năm 2023; trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấpquyết liệt thực hiện theo Kế hoạch hỗ trợ đã đề ra; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc,Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minhvận động cộng đồng ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới hoặc sửa chữa nhà ở; phấn đấu đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn ngânsách trung ương.

- Quá trình thực hiện, thường xuyên rà soát lại danh sách các hộ thuộc Đề án được phê duyệt để đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện về nhà ở để đảm bảo việc hỗ trợ đúng quy định.

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện nội dung nêu trên, áp dụng thiết kế mẫu nhà điển hình phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương; tăng cường đôn đốc, kiểmtra, giám sát, đánh giáviệctriển khai thực hiện, nhất là những huyện, xã có kết quả thực hiện thấp; kịp thời xử lý hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ củaĐề án được phê duyệt.

- Định kỳ tổng hợp, có báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Chi tiết văn bản tại file đính kèm theo./.

Phòng Khoa giáo Văn xã
Số lượt xem:21

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562728 Tổng số người truy cập: 1696 Số người online:
TNC Phát triển: