banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn Kon Dơ Xing, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần Trường Nhật
22-1-2024
Ngày 08 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư Dự án khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn Kon Dơ Xing, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần Trường Nhật.
Chi tiết dự án tại đây./.


Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân
Số lượt xem:194

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4855199 Tổng số người truy cập: 2759 Số người online:
TNC Phát triển: