banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 11, sông Đăk Tờ Kan, thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH MTV Huỳnh Ngọc
5-2-2024

Ngày 02/02/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 10/TB-SKHĐ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 11, sông Đăk Tờ Kan, thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH MTV Huỳnh Ngọc.
Lý do chấm dứt hoạt động: Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 11, sông Đăk Tờ Kan, thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH MTV Huỳnh Ngọc đã hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư và thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo Điểm c, Khoản 1, Điều 48 của Luật Đầu tư.
Chi tiết thông báo tại đây./.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân
Số lượt xem:32

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4855212 Tổng số người truy cập: 2801 Số người online:
TNC Phát triển: