banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khai thác đá xây dựng thông thường tại làng Kép Ram, thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum
5-2-2024

Ngày 02/02/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 09/TB-SKHĐT chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khai thác đá xây dựng thông thường tại làng Kép Ram, thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum.
Lý do chấm dứt hoạt động: Dự án đầu tư khai thác đá xây dựng thông thường tại làng Kép Ram, thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum đã hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư và thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo Điểm c, Khoản 1, Điều 48 của Luật Đầu tư.
Chi tiết Thông báo tại đây./.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân
Số lượt xem:162

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4855329 Tổng số người truy cập: 3049 Số người online:
TNC Phát triển: