banner
Thứ 5, ngày 13 tháng 6 năm 2024
Chấm dứt hoạt động dự án Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng điểm số 3 trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
5-9-2023

Ngày 05 tháng 9 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 92/QĐ-SKHĐT chấm dứt hoạt động dự án Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng điểm số 3 trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum của Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Trang.

Lý do chấm dứt hoạt động: Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng điểm số 3 trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum của Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Trang đã hết thời hạn hoạt động dự án và thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo Điểm c, Khoản 1, Điều 48 của Luật Đầu tư.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân
Số lượt xem:436

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5016142 Tổng số người truy cập: 208 Số người online:
TNC Phát triển: