banner
Thứ 2, ngày 4 tháng 12 năm 2023
Từ ngày 01/7/2023Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 có hiệu lực thi hành và thay thế Luật Thanh tra số 56/2010/QH12
5-10-2023

Ngày 14/11/2022, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thanh tra số 11/2022/QH15, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 và thay thế Luật Thanh tra số 56/2010/QH12

      Ngày 14/11/2022, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thanh tra số 11/2022/QH15, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 và thay thế Luật Thanh tra số 56/2010/QH12:

     Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 gồm có 8 Chương và 118 Điều với các nội dung mới như sau:

     1. Tổng cục, Cục thuộc Bộ được thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành;

     2. Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền thành lập Thanh tra Sở;

     3. Luật hóa các tiêu chuẩn bổ nhiệm các ngạch thanh tra viên; bỏ quy định về cộng tác viên thanh tra;

     4. Quy định mới về các trường hợp miễn nhiệm Thanh tra viên;

     5. Bổ sung các điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước;

     6. Phải có sự phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra;

     7. Luật Thanh tra năm 2022 không còn quy định điều chỉnh đối với Ban Thanh tra nhân dân.

          Chi tiết tại Văn bản Luật Thanh tra năm 2022 đính kèm bên dưới.

Thanh tra Sở
Số lượt xem:26

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562640 Tổng số người truy cập: 1565 Số người online:
TNC Phát triển: