banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024
Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum
19-9-2023

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tại Quyết định số 49/2023/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2023

 Quy định được xây dựng có kết cấu với 4 Chương, 14 Điều. Phạm vi điều chỉnh của Quy định là “quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương bao gồm đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng và các tuyến đường khác (không bao gồm đường đô thị) trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, khoản 1 Điều 1 của Quy định có nêu.

Trong khi đó, đối tượng áp dụng được xác định tại Điều 2 là “các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.”.

(nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải)

Để công tác quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, Quy định đã quy định rõ phân công trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trên một số nội dung, hoạt động, nhất là Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân 02 cấp - huyện và xã).

“Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 và thay thế Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định việc quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum”, theo Điều 2 Quyết định số 49/2023/QĐ-UBND.

Phòng Kinh tế Ngành
Số lượt xem:450

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5080424 Tổng số người truy cập: 2971 Số người online:
TNC Phát triển: