banner
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024
Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
20-9-2023

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tại Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2023

  Quy chế được xây dựng có kết cấu với 3 Chương, 7 Điều. Mục đích của Quy chế là quy định trong công tác phối hợp từ xây dựng, duy trì hệ thống thông tin đến chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum giữa các cơ quan có liên quan, bao gồm: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, sàn giao dịch bất động sản, chủ đầu tư các dự án bất động sản; trong đó, Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổng hợp báo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra nội dung báo cáo thông tin.

 

(Góc Vincom Plaza Kon Tum, nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum)

  Quy chế được ban hành trên cơ sở căn cứ Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản (thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ) với yêu cầu về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh tại khoản 2 Điều 28 “Ban hành Quy chế phối hợp và chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin; chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương”.

   Quy chế “có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2023 và thay thế Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, Điều 2 Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND có nêu.

Phòng Kinh tế Ngành
Số lượt xem:480

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5018003 Tổng số người truy cập: 1980 Số người online:
TNC Phát triển: