banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)
8-11-2023

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nhân tỉnh khóa XII đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)

Theo đó, tại Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh), với các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

“2. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp 04 hạng mục công trình (Đăk Chà Mòn, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh) nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa; tưới ổn định theo thiết kế ban đầu cho 655 ha đất nông nghiệp (trong đó: 370 ha lúa nước và 285 ha cây công nghiệp); tạo điều kiện thuận lợi về đường phục vụ sản xuất cho khoảng 300 ha cây công nghiệp. Góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp. Đồng thời, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, tạo tiền đề cho áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất hàng hóa. Nâng cao hiệu quả dùng nước và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

2. Bổ sung một số hạng mục trong quy mô đầu tư dự án tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Hạng mục 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, bổ sung:

“Kênh chính hữu: Sửa chữa và kiên cố hóa các đoạn kênh chính hữu Hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1 với chiều dài khoảng 600m”.

b) Hạng mục 2: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Pret, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, bổ sung:

“Kéo dài đường quản lý vận hành kết hợp sản xuất qua mặt đập về phía vai phải đấu nối với đường liên thôn đi nhà rông thôn Kon Bơbăn với chiều dài khoảng 1,70 km; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng M250 theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B”.

c) Hạng mục 3: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Kon Tu, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, bổ sung:

“Đường quản lý vận hành kết hợp sản xuất qua mặt đập Hồ chứa nước Kon Tu về phía vai phải thượng lưu và hạ lưu đập với chiều dài khoảng 1,250 km; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng M250 theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B”.

d) Hạng mục 4: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Loh, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, bổ sung:

“Kênh nhánh: Sửa chữa các đoạn kênh nhánh T8 với chiều dài khoảng 500m, kênh nhánh T9 với chiều dài khoảng 200m, kết cấu bằng bê tông cốt thép”.

3. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

“6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác”.

4. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

“9. Tiến độ thực hiện: Không quá 03 năm”.

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Số lượt xem:23

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562768 Tổng số người truy cập: 1754 Số người online:
TNC Phát triển: