banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
8-11-2023

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nhân tỉnh khóa XII đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy.

     Dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư lần đầu tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 và phê duyệt dự án tại Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021. Dự án có tổng mức đầu tư 50.000 triệu đồng thực hiện trong 02 năm, từ năm 2022-2023.

     Tại Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân tỉnh khóa XII trong tháng 10 vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy. Theo đó, đã điều chỉnh tiến độ thực hiện từ năm 2022, và thực hiện không quá 03 năm; các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021.

    Triển khai Nghị quyết 56/NQ-HĐND của Hội đông nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2023, trong đó giao Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh dự án; và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định./.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Số lượt xem:24

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562752 Tổng số người truy cập: 1734 Số người online:
TNC Phát triển: