banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương.
8-11-2023

Tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp Chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2023.

 Trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2023 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2023. Theo đó đã thực hiện điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương là 34,884 tỷ đồng, trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương là 32,761 tỷ đồng và vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 2,123 tỷ đồng. 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Số lượt xem:28

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562768 Tổng số người truy cập: 1755 Số người online:
TNC Phát triển: