banner
Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
Lấy ý kiến về Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
26-3-2024
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 14/TB-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2024 về kết quả phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh và các đơn vị, địa phương hoàn thiện Thuyết minh Quy hoạch tỉnh và Hệ thống sơ đồ, bản đồ trên cơ sở Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (gọi tắt là Quy hoạch tỉnh).
 
Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ký xác nhận và gửi Hồ sơ quy hoạch đã được rà soát, hoàn thiện theo quy định đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và cập nhật cơ sở dữ liệu về hồ sơ quy hoạch vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương Hồ sơ thuyết minh và Hệ thống sơ đồ, bản đồ Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tải về theo đường link hoặc mã QR bên dưới) để nghiên cứu, rà soát có ý kiến để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 
BÁO CÁO
TỔNG HỢP QUY HOẠCH
 
https://s.net.vn/jbj9
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU
QUY HOẠCH
 
https://s.net.vn/Ghu9

 
 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Số lượt xem:208

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4947558 Tổng số người truy cập: 484 Số người online:
TNC Phát triển: