banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
11-7-2023

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII đã thông qua Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

         Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 là: Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để xây dựng tỉnh Kon Tum trở thành tỉnh phát triển toàn diện, ổn định - bền vững và công bằng. Phấn đấu đưa Kon Tum trở thành một trong những tỉnh trung bình khá của cả nước; kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế - xã hội lớn của vùng, cả nước, khu vực quốc tế thuộc tiểu vùng Mê Kông, các nước láng giềng và ASEAN. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, góp phần phát triển vùng và đất nước. Tiếp tục phát triển tỉnh Kon Tum theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: Công nghiệp, Dịch vụ, Nông nghiệp, Đô thị và Nông thôn. Trong đó Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử; Đô thị thông minh và Nông thôn mới giàu bản sắc là trọng tâm; Công nghiệp xanh và hệ thống đô thị có quy mô lớn là mối quan tâm hàng đầu. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; có mối quan hệ liên kết phát triển mật thiết với các tỉnh lân cận trong vùng và cả nước; bền vững về môi trường sinh thái, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Cũng theo quy hoạch, tổ chức cấu trúc tổng thể không gian phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gồm:

- Ba vùng động lực gồm: (1) Vùng phía Nam tỉnh (thành phốKon Tum và phụ cận gồm các huyện: Sa Thầy, Ia H’Drai, Đăk Hà, Đăk Tô), (2) Vùng phía Đông tỉnh (huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy), (3) Vùng phía Bắc tỉnh (các huyện:Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Ngọc Hồi).

- Bốn cực tăng trưởng gồm: (1) Thành phố Kon Tum - Đăk Hà; (2) Thị trấn Măng Đen - Đăk Rve; (3) Thị trấn Plei Kần - Pờ Y; (4) Thị trấn Đăk Glei.

- Sáu hành lang kinh tế gồm: (1) Hành lang dọc theo đường Hồ Chí Minh (QL.14) và Cao tốc Bắc Nam; (2) Hành lang dọc theo QL.24 Cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum; (3) Hành lang dọc theo QL.14C. (4) Hành lang dọc theo QL.40, QL.40B; (5) Hành lang dọc theo QL.24D và ĐT.674; (6) Hành lang dọc theo ĐT.672 - 676.

Đến năm 2030, toàn tỉnh có 12 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt khoảng 52,30%. Tập trung nguồn lực phát triển 3 vùng đô thị: (1) Vùng thành phố Kon Tum – Đăk Hà – Đăk Tô – Sa Thầy – Ia H’Drai; (2) Thị trấn Măng Đen – Đăk Rve – Thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy; (3) Vùng Plei Kần – Pờ Y – Đăk Glei – Tu Mơ Rông. Bao gồm: 01 đô thị loại II; 05 Đô thị loại IV và 06 đô thị loại V.

Về phương án phát triển mạng lưới giao thông: trong thời kỳ 2021-2030, tỉnh Kon Tum đề xuất tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum để bổ sung vào quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia dài khoảng 136km và đề xuất Quy hoạch sân bay tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông để bổ sung vào quy hoạch cảng hàng không quốc gia nhằm tạo động lực đột phá phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum trong thời kỳ mới.

Đối với phương án xây dựng vùng liên huyện, Kon Tum quy hoạch 3 vùng liên huyện, gồm: Vùng liên huyện phía Nam tỉnh, gồm: Thành phố Kon Tum và phụ cận (các huyện: Đăk Tô, Đăk Hà, Sa Thầy và Ia H’Drai); Vùng liên huyện phía Đông tỉnh, gồm các huyện: Kon Plông và Kon Rẫy; Vùng phía Bắc tỉnh, gồm các huyện: Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Ngọc Hồi.

Tỉnh quy hoạch 9 vùng huyện đảm bảo phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển tổng thể của tỉnh gồm: Vùng huyện Kon Plông; Vùng huyện Ngọc Hồi; Vùng huyện Đăk Glei; Vùng huyện Đăk Tô; Vùng huyện Đăk Hà; Vùng huyện Sa Thầy; Vùng huyện Kon Rẫy; Vùng huyện Ia H’Drai và Vùng huyện Tu Mơ Rông.

Và thông qua một số phương án khác như: Phương án phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội; Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; Phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học,…

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch được duyệt.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Số lượt xem:224

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4855264 Tổng số người truy cập: 2922 Số người online:
TNC Phát triển: