banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Kon Tum
25-12-2023
Triển khai Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao chi tiết 2.282.837 triệu đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 cho các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các chủ đầu tư khác để thực hiện (so với số kế hoạch Trung ương giao 1.095.720 triệu đồng, địa phương đã giao tăng thêm 1.187.117 triệu đồng).

Cụ thể, tổng số vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 2.214.337 triệu đồng (trong đó: Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 547.220 triệu đồng; Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 1.587.117 triệu đồng; Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 80.000 triệu đồng). Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 68.500 triệu đồng. 

Xem toàn văn Quyết định tại đây.
Xem chi tiết kế hoạch tại đây.
Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Số lượt xem:128

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4855289 Tổng số người truy cập: 2964 Số người online:
TNC Phát triển: