banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024
THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 53/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/9/2023
Người ký: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu: Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4855176 Tổng số người truy cập: 2692 Số người online:
TNC Phát triển: