Thứ 6, ngày 20 tháng 4 năm 2018
Tin mới:   Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020      Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 tỉnh Kon Tum      Lịch công tác tuần từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 4 năm 2018      Công văn số 564/SKHĐT-TH ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ làm việc với KTNN Chuyên ngành IV      Chuyên đề giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước CLV trong Khu vực Tam giác phát triển từ năm 2011 đến nay      Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1198977
Số người online: 48
       TIN HOẠT ĐỘNG
 Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020
Ngày 06 tháng 4 năm 2018, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 đã Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của đơn vị
  Nut  Chuyên đề giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước CLV trong Khu vực Tam giác phát triển từ năm 2011 đến nay
  Nut  Kết luận họp tổng kết các CTMTQG năm 2017, nhiệm vụ công tác năm 2018
  Nut  Báo cáo Số: 89/BC-SKHĐT về Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
  Nut  Quyết định số 32/QĐ-SKHĐT Về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động, đầu tư của doanh nghiệp
  Nut  Họp tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 tỉnh Kon Tum
       TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
  Nut  Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 tỉnh Kon Tum
  Nut  Kế hoạch hành động của UBND tỉnh bảo đảm an toàn thực phẩm
  Nut  Chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
  Nut  Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện
  Nut  Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum về đất có nguồn gốc từ nông lâm trường
       TIN ĐẦU TƯ
 Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trồng, chế biến thảo dược xuất khẩu
Ngày 29 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trồng, chế biến thảo dược xuất khẩu do Công ty TNHH Intergreen Măng Đen làm chủ đầu tư.
  Nut  Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xây dựng vùng sản xuất rau – hoa và trồng dược liệu dưới tán rừng tại xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
  Nut  Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa xứ lạnh
  Nut  Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất
  Nut  UBND tỉnh thống nhất đầu tư chợ Trung tâm huyện lỵ mới Kon Rẫy theo hình thức BOT
  Nut  Thông báo Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung các Chương trình hỗ trợ Tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa
       THÔNG TIN PHÁP LUẬT
 Phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020
Ngày 07/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 275/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020.
  Nut  TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT NĂM 2018
  Nut  Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
  Nut  Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư số 01/2017/TT-UBDT Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020
  Nut  Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
  Nut  Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công.
       TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
       TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
 
       VĂN BẢN DỰ THẢO, LẤY Ý KIẾN
 Đề nghị góp ý dự thảo điều chỉnh Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của UBND tỉnh (Chương trình số 104/CTr-UBND, ngày 13/01/2017); trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020.
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.