Thứ 6, ngày 9 tháng 6 năm 2023
Tin mới:   Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch      Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số và phát triển báo chí đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050      Thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực năm 2023 (lần 1)      Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023      Thông báo chi tiết kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2023 theo tiến độ nguồn thu (đợt 1 và 2)      UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 5/2023       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4262023
Số người online: 828
       TIN HOẠT ĐỘNG
 Kết luận thanh tra về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại UBND huyện Sa Thầy
Ngày 18/01/2023, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kết luận số 01/KL-SKHĐT về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; công tác phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; công tác đấu thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư công; công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã tại Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy.
  Nut  Kết luận Thanh tra lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại UBND Thành phố Kon Tum
  Nut  Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6
  Nut  Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ
  Nut  Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Nut  Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 04 huyện và thành phố Kon Tum
       TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 5/2023
Anh trong tin Chiều ngày 06/6, dưới sự điều hành của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 5/2023 để thảo luận, cho ý kiến về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.
  Nut  Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
  Nut  Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh
  Nut  Giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023
  Nut  Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa và Chiến lược văn hóa đối ngoại
  Nut  Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
       TIN ĐẦU TƯ
 Chấm dứt một phần hoạt động dự án Nhà máy gạch Tuynel – gạch không nung Hùng Phát – cơ sở 2 của Công ty cổ phần Hùng Phát
  Nut  Chấm dứt hoạt động Dự án trang trại nông nghiệp hỗn hợp chất lượng cao xã Đăk Blà của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Quang Mạnh
  Nut  Chấm dứt hoạt động dự án Thủy điện Đăk Psi 2 của Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II - Đăk Psi
  Nut  Chấm dứt hoạt động dự án Trang trại nấm Mi Ba của Công ty Cổ phần chế tạo máy biến áp Mi Ba
  Nut  Chấm dứt hoạt động dự án Trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại xã Ngọc lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao An Bình Kon Tum
  Nut  Chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư khai thác đá xây dựng thông thường mỏ đá thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH một thành viên Vũ Quỳnh
       THÔNG TIN PHÁP LUẬT
 Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể
Triển khai Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ trong việc quyết định giá đất cụ thể tại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2023
  Nut  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đất đai
  Nut  Quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum
  Nut  Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023
  Nut  Quy định phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh Kon Tum
  Nut  Văn bản quy phạm pháp luật ngành Tài nguyên và Môi trường tháng 3 năm 2023
       TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
       TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
 
       VĂN BẢN DỰ THẢO, LẤY Ý KIẾN
 Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2023
  Nut  Về lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
  Nut  Lấy ý kiến góp ý về dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành “Quy chế về vận động, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum”
  Nut  Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Nut  Đề nghị tham gia góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025
  Nut  Đề nghị gop ý vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung khoan 1 Điều 1 của Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC