Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4415225
Số người online: 4331
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần 9 năm 2013
2/25/2013 2:30:56 PM     
 

     UBND TỈNH KON TUM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 25 tháng 02 đến ngày 02 tháng 03 năm 2013)
Thứ, ngày Buổi Nội dung công tác  
‚
Ngày 25/02/2013
Sáng 07h00': Hội ý cơ quan đầu tuần  
07h15': Hội ý Lãnh đạo đầu tuần  
8h00': Họp về phân khai chi tiết nguồn vốn để thực hiện Chương trình SEQAP kế hoạch năm 2013 tại Sở Đ/c Tuấn; THCL
Dự làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi và BQL Khu kinh tế tỉnh  (cả ngày) Đ/c Bắc; THCL; HTĐT
Chiều Làm việc  
ƒ
Ngày 26/02/2013
Sáng Tiếp dân (cả ngày) Đ/c Tuấn
Chiều 14h00': Dự làm việc với Đoàn công tác Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tại VPTU Đ/c Tuấn
„
Ngày
27/02/2013
Sáng 7h30': Dự buổi nói chuyện chuyên đề Kinh tế Việt Nam, cơ hội thách thức và giải pháp tại Hội trường Ngọc Linh Đ/c Thành; THCL; KTVX
Chiều 13h30': Làm việc với UBND thành phố Kon Tum tại VP UBND thành phố Đ/c Bắc; THCL; HTĐT
…
Ngày
28/02/2013
Sáng 8h00': Họp Chi bộ định kỳ tháng 2 Toàn thể đảng viên
8h00': Dự Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết.định 1956/QĐ-TTg tại Trường Trung cấp nghề Đ/c Thành; KTVX
Chiều 13h30': Họp BCD phát triển ba vùng kinh tế động lực tại Sở Đ/c Tuấn; THCL
†
Ngày
01/03/2013
Sáng 8h00': Họp về giải quyết một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành NN&PTNT, tại Sở NN&PTNT Đ/c Thành
Chiều 14h00': Họp giao ban LĐ sở, Trưởng phó phòng LĐ sở, Trưởng Phó phòng
‡
Ngày
02/03/2013
Sáng Trực một cửa tiếp nhận và trả kết quả đăng ký kinh doanh ĐKKD
       
 Nơi nhận:                                                                                 TL. GIÁM ĐỐC  
 - Lãnh đạo Sở;                                   TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP CHIẾN LƯỢC
 - Các phòng, ban; TTXTĐT.    

Phòng Tổng hợp chiến lược  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần 8 năm 2013
      Icon  Lịch công tác tuần 6 năm 2013
      Icon  Lịch công tác tuần 5 năm 2013
      Icon  Lịch công tác tuần 4 năm 2013
      Icon  Lịch công tác tuần 3 năm 2013
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC