Thứ 6, ngày 22 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô được bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề      Lịch công tác tuần (Từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến 24 tháng 9 năm 2023)      Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4397768
Số người online: 3301
   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 Hội thảo tham vấn Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
4/12/2023 11:51:32 PM     
  Ngày 11/4/2023, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội thảo tham vấn Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Báo cáo ĐMC) của quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường.
 

         

 Quang cảnh Hội thảo      

         Theo Báo cáo ĐMC đươc trình bày tại Hội thảo, một số nội dung chính của quy hoạch có khả năng tác động đến môi trường được xác định là phát triển nông nghiệp, phát triển ngành công nghiệp, công nghiệp khai thác và chế biến khoảng sản, công nghiệp cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, thủy điện,...

Các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch được xem xét gồm: suy giảm tài nguyên và chất lượng nước; suy giảm tài nguyên và môi trường đất; suy giảm hệ sinh thái rừng tự nhiên và đa dạng sinh học; suy giảm chất lượng môi trường do gia tăng phát sinh chất thải rắn; biến động môi trường xã hội, di cư; gia tăng rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các công trình du lịch, khách sạn, xây dựng giao thông đang làm thay đổi cảnh quan, tài nguyên đất, gây hư hại đối với di tích lịch sử văn hóa, tăng lượng chất thải gây ô nhiễm môi trường đất; các hệ sinh thái rừng dễ bị tổn thương do các hoạt động du lịch bị suy giảm gây nguy cơ xói mòn đất.

Khi thực hiện quy hoạch kinh tế - xã hội các hệ sinh thái đặc thù ở tỉnh Kon Tum sẽ phải gánh chịu những nguy cơ tiềm ẩn do tác động của các yếu tố tự nhiên và hoạt động của con người. Việc suy giảm tài nguyên rừng và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh chủ yếu do chuyên đổi sử dụng đất, phát triển hạ tầng kinh tế, các hoạt động du lịch và khai thác quá mức và không hợp lý, như: thay đổi cơ cấu sử dụng đất, tài nguyên rừng, hoạt động khai thác khoáng sản, phát triển xây dựng thủy điện, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông.

Báo cáo ĐMC đã đưa ra một số giải pháp duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính được tỉnh đưa ra là hoàn thiện cơ chế, tổ chức cho hệ thống quản lý môi trường các cấp; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cảnh báo thiên tai; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải các-bon thấp,…

Để thực hiện quy hoạch tỉnh phù hợp với định hướng bảo vệ môi trường, tỉnh Kon Tum đưa ra một số kiến nghị cụ thể như lồng ghép việc phát triển và ứng dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong nội dung quy hoạch, đặc biệt là các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp, du lịch, xử lý chất thải. Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, dân cư, công nghiệp, giao thông cần bổ sung các giải pháp hạn chế tối đa tác động đến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, phân bổ, xác định các điểm dân cư dựa trên cơ sở phân vùng nguy cơ rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu.

Tham gia ý kiến đối với Báo cáo ĐMC quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng Báo cáo được trình bày chi tiết, tóm tắt đầy đủ nội dung quy hoạch, tuy nhiên cần bổ sung tác động tích cực quy hoạch tới môi trường; các giải pháp bảo vệ môi trường cần làm rõ hơn về tính khả thi và phù hợp với điều kiện tỉnh Kon Tum.

Một số chuyên gia cho rằng, Báo cáo ĐMC của quy hoạch tỉnh Kon Tum cần bám sát văn bản pháp lý, cơ sở tăng trưởng của vùng Tây Nguyên để lồng ghép vào quy hoạch tỉnh. Bổ sung các văn bản, định hướng phát triển mới như Quyết định 450/QĐ-TTg 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Ông Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội Thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum nhấn mạnh, công tác quy hoạch luôn được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu và đã tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ, ngành và các tỉnh lân cận trong vùng Tây Nguyên để xây dựng hồ sơ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các ý kiến, chia sẻ quý báu từ các chuyên gia sẽ giúp tỉnh tiếp tục hoàn thiện Báo cáo ĐMC và tổ chức thẩm định theo đúng quy định trong thời gian tới./.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Quốc hội khóa XV thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
      Icon  Hồ sơ xin ý kiến về Dự thảo Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
      Icon  Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030
      Icon  Kết thúc Hội thảo góp ý Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
      Icon  Hội thảo góp ý Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC