Thứ 7, ngày 30 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4408391
Số người online: 4171
   TIN HOẠT ĐỘNG
 BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3
3/16/2023 4:36:04 PM     
  Sáng 16/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh giai đoạn 2021-2025 họp phiên tháng 3, nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 và 02 tháng đầu năm 2023; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Anh Trong tin
Quang cảnh phiên họp
 

    Dự họp có các đồng chí: Y Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thứ nhất; Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thứ hai; thành viên BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2021-2025 là lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện đang triển khai thực hiện 3 Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Xây dựng Nông thôn mới; Phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi; Giảm nghèo bền vững.

Đến nay toàn tỉnh đã có 42/85 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí (trong đó đã có 36 xã được công nhật đạt chuẩn nông thôn mới), số tiêu chí đạt chuẩn bình quân trên xã đến nay là 15,76 tiêu chí; có 04 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 07 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 19 thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm vùng ĐBDTTS và miền núi là 4%; trên 26 xã (trên 50%) ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; 21 thôn (tỷ lệ 50%) ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.

Tính đến cuối năm 2022, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 15.943 hộ, chiếm tỷ lệ 10,86% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh; tổng số hộ thoát nghèo trong năm 2022 là 6.781 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo là 4,46% đạt 111,5% so với kế hoạch.

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã đánh giá những khó khăn, vướng mắc quá trình triển khai thực hiện các Chương trình, tập trung vào các nhóm vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, hướng dẫn triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương; công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án…

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với khối lượng công việc phải thực hiện từ đây đến cuối năm 2023 còn rất khó khăn, nặng nề; nhất là việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài và vốn năm 2023. Đề nghị thành viên BCĐ, nhất là 03 đơn vị chủ trì theo dõi 03 Chương trình phải chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện các Chương trình; phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2023, kế hoạch vốn năm 2022 được kéo dài thời gian thực hiện giải ngân từ nay đến cuối năm 2023.

Đồng chí lưu ý, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, thành viên BCĐ các Chương trình khẩn trương tham mưu cấp thẩm quyền ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn thực hiện 03 Chương trình còn thiếu, chưa ban hành để hoàn thiện khung pháp lý đầy đủ trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các Chương trình; xử lý hoặc hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với từng nội dung đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. Đồng thời, khẩn trương đôn đốc, hoàn thiện thủ tục có liên quan để phân bổ chi tiết và giải ngân vốn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023; tham mưu UBND tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Chương trình MTQG và xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các huyện, thành phố, nhất là các địa phương triển khai thực hiện chậm…

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum.

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Chương trình Cà phê Doanh nghiệp – Doanh nhân tháng 3 năm 2023
      Icon  Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
      Icon  Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
      Icon  Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
      Icon  Tổ chức Chương trình Cà phê doanh nghiệp, doanh nhân và gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân Xuân Quý Mão 2023
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC