Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4415693
Số người online: 47
   Chuyển đổi số
 Kế hoạch Chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
2/15/2023 11:48:11 PM     
  Thực hiện Kế hoạch số 4465/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2023, ngày 15 tháng 02 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
Anh Trong tin
Ảnh minh họa
 

           

               Theo đó, mục tiêu chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023 là:

- 100% văn bản phát hành dưới dạng điện tử có chữ ký số (trừ các văn bản Mật theo quy định).

- 100% báo cáo của Sở (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua hệ thống thông tin báo cáo iOffice.

- 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến (một phần và toàn trình).

- Trên 50% dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ.

- 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa.

- Triển khai có hiệu quả phương án bảo đảm an toàn thông tin (cấp độ 2) đối với Hệ thống thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư; 100% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ.

- Phấn đấu 100% máy tính của cán bộ, công chức, viên chức được cài đặt phần mềm giám sát mã độc và phần mềm quét virut.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được tiếp cận tài liệu triển khai thực hiện về chuyển đổi số; thường xuyên cử công chức, viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng, giới thiệu kiến thức về chuyển đổi số theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID.

Đồng thời, Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

             Xem chi tiết Kế hoạch tại file đính kèm./.

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
   File đính kèm:KE HOACH chuyen doi so SKHDT nam 2023 15.2.2023.pdf
 Các tin khác:
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2023
      Icon  Thúc đẩy, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
      Icon  UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
      Icon  Triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC