Thứ 6, ngày 22 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô được bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề      Lịch công tác tuần (Từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến 24 tháng 9 năm 2023)      Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4397799
Số người online: 3343
   TIN HOẠT ĐỘNG
 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Kon Tum đến năm 2030 (Kế hoạch hành động)
1/3/2023 4:43:11 PM     
  Thực hiện các mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2022 và 1445/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2022, hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Văn bản số 7744/BCT-XNK ngày 02 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 4431/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022.
 

         Kế hoạch hành động được ban hành dựa trên điều kiện và năng lực thực tiễn từ cộng đồng doanh nghiệp của Tỉnh về hoạt động xuất – nhập khẩu. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch hành động hướng đến là hàng hóa xuất, nhập khẩu của tỉnh tăng trưởng ổn định, cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý, hài hòa, trên nền tảng phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh; phát triển thương hiệu, khai mở thị trường.

          Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch hành động tập trung vào các chỉ tiêu về sản lượng hàng hóa tăng thêm và giá trị hàng hóa tăng thêm. Theo đó, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân trong thời kỳ 2021 – 2030 kỳ vọng đạt từ 8-9%/năm; trong đó giai đoạn 2021 - 2025 là từ 10 - 11%/năm, giai đoạn 2026 - 2030 là từ 7 - 8%/năm. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa bình quân trong thời kỳ 2021 – 2030 duy trì từ 7 - 8%/năm; trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 từ 9 - 10%/năm, giai đoạn 2026 - 2030 từ 6 - 7%/năm. Kim ngạch xuất-nhập khẩu được đạt mục tiêu cân bằng trong giai đoạn 2021-2025, trước khi tiến tới duy trì thặng dư thương mại bền vững, lành mạnh và hợp lý trong giai đoạn 2026 – 2030.

          Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Kế hoạch hành động cũng đã đề ra định hướng xuất khẩu hàng hóa dựa trên lợi thế của Tỉnh, định hướng nhập khẩu hàng hóa tập trung ưu tiên cho sản xuất, phát triển thị trường xuất - nhập khẩu theo hướng từng bước phá vỡ cấu trục thị trường đơn nhất. Trong 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, các cơ quan có liên quan được phân công thực hiện cụ thể; trong đó, Sở Công Thương là cơ quan đầu mối.

Phòng Kinh tế Ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” của tỉnh Kon Tum
      Icon  UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2022
      Icon  Kết luận thanh tra lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông và các đơn vị trực thuộc.
      Icon  CHI ĐOÀN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2022
      Icon  THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2022
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC