Thứ 3, ngày 3 tháng 10 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4412735
Số người online: 4217
   Chuyển đổi số
 Triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh
10/3/2022 9:29:19 PM     
  Ngày 23 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3164/KH-UBND về việc triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh
 

        Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tuyên truyền đến toàn dân về ý nghĩa Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước.Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

      Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022: “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

      Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 được tổ chức trong thời gian từ ngày 01-10 tháng 10 gồm:

      Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các Trang Thông tin điện tử của các đơn vị về các sản phẩm thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành phục vụ các đối tượng thụ hưởng; Qua Tổ công nghệ số cộng đồng: Tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa của công cuộc chuyển đổi số và Ngày Chuyển đối số quốc gia, gắn với tiếp tục hướng dẫn cài đặt sử dụng các tiện ích công nghệ số; Tuyên truyền trực quan: Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia và các khẩu hiệu về công cuộc chuyển đổi số để tuyên truyền tại các cơ quan, tuyến đường, tuyên truyền trên hệ thống bảng điện tử.

       Tổ chức phát động chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022: Tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số; Tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp…

      UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông: Là cơ quan đầu mối, có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện; Hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các Sở, Ban, ngành có Bản tin chuyên ngành, Trang/Cổng thông tin điện tử;.. đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 đảm bảo thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao.

      Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, hướng dẫn treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật. Chủ trì tổ chức các hoạt động cộng đồng để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

      Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp thực hiện các nội dung của Kế hoạch này./.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
      Icon  Thông báo Cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”
      Icon  Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số
      Icon  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC