Thứ 7, ngày 30 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4408380
Số người online: 4157
   Thông báo
 Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 28-02-2012
3/1/2012 1:50:06 PM     
 

Tại cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, Phó các phòng, ban, bộ phận ngày 28 tháng 02 năm 2012; sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Tổng hợp chiến lược báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2012, ý kiến tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Sở, các phòng, ban, bộ phận, Giám đốc Sở kết luận như sau:

I. Các vấn đề đã thống nhất tại cuộc họp:

1. Về công tác quyết toán ngân sách năm 2011 của Sở: Giao Phòng Tổ chức hành chính chủ trì thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu xét thấy cần thiết thì đề xuất Giám đốc Sở thành lập Tổ công tác kiểm tra quyết toán.

2. Về Bộ phận một cửa: Thống nhất theo đề xuất của Phòng Tổ chức hành chính. Giao Phòng Tổ chức hành chính thiết kế Bảng tên “Phòng tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa” để gắn tại bộ phận một cửa.

3. Việc lập hồ sơ lưu trữ của các phòng: Giao Trưởng phòng, phụ trách các phòng đôn đốc, kiếm tra cán bộ công chức triển khai thực hiện đúng thời gian quy định.

4. Về giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực đầu tư: Trong quá trình xử lý, nếu hồ sơ của nhà đầu tư thiếu thì làm văn bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (thay báo cáo) và gửi cho các đơn vị liên quan biết để phối hợp.

5. Công tác kiểm kê tài sản: Tổ công tác kiểm kê tài sản phải hoàn thành trước 20 tháng 3 năm 2012, báo cáo kết quả cho Giám đốc Sở; đồng thời đề xuất xử lý tài sản hư hỏng, tài sản không cần dùng để Lãnh đạo Sở xem xét.

6. Cán bộ công chức tham dự các cuộc họp ở cơ quan phải đúng giờ: Giao ban toàn cơ quan sáng thứ hai hàng tuần bắt đầu lúc 7h00; các cuộc họp khác: buổi sáng: 8h00, buổi chiều: 14h00 (trừ trường hợp có thông báo riêng về thời gian cuộc họp).

7. Khi cán bộ công chức được cử đi dự họp, dự làm việc ở các cơ quan, đơn vị khác cần chủ động chuẩn bị nội dung và dự họp đúng thời gian quy định. Đối với các vấn đề lớn hoặc vướng mắc: cần phải xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở phụ trách trước khi dự họp. Sau khi dự họp phải báo cáo các nội dung lớn đã thống nhất tại cuộc họp cho Lãnh đạo Sở phụ trách phòng, ban biết.

8. Các phòng, ban, bộ phận xử lý các văn bản của các cơ quan, đơn vị cần lưu ý về thời gian để đảm bảo xử lý đúng thời gian theo quy định.

9. Phòng Tổ chức hành chính chú ý sắp xếp, nhắc nhở cán bộ công chức để xe ngăn nắp trong nhà xe, không để bên ngoài nhà xe.

10. Đề nghị Công đoàn, Chi đoàn thường xuyên tổ chức, duy trì các hoạt động thể dục thể thao trong nội bộ Sở.

11. Trong tuần làm việc thứ 10 (từ ngày 05 đến 09 tháng 3 năm 2012): Giám đốc Sở và đ/c Nguyễn Đình Bắc - Phó Giám đốc Sở sẽ làm việc trực tiếp với Phòng Kinh tế đối ngoại.

II. Nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3-2012:

A. Nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong tháng 3-2012:

- Tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đạt 70% mức tiêu chuẩn của đô thị loại II (Trình BTV TU).

- Tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU  của Tỉnh ủy khóa XIII về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020; dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh (Trình BTV TU, BCH Đảng bộ tỉnh).

B. Nhiệm vụ trọng tâm của các phòng, ban, bộ phận:

1. Phòng Tổng hợp chiến lược:

- Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đạt 70% mức tiêu chuẩn của đô thị loại II vùng cao, vùng sâu, biên giới (Trình BTV TU trong tháng 3-2012).

- Tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU  của Tỉnh ủy khóa XIII về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020 (Trình BTV TU, BCH Đảng bộ tỉnh).

- Thẩm tra chủ trương đầu tư đối với Dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Plei Kần và xã Đăk Sú.

- Tham mưu xử lý vốn tồn của năm 2011.

- Hoàn thành dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả ba năm thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum.

- Tham mưu giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ khi Chính phủ chính thức giao vốn; Hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ khi đủ điều kiện theo ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương.

- Nghiên cứu xây dựng mức hỗ trợ cụ thể đối với từng chính sách xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực.

- Hoàn thành Báo cáo đánh giá thực trạng đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh gửi Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tổ chức thẩm định một số Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện (Sa Thầy, Đăk Glei, Ngọc Hồi nếu đủ điều kiện).

- Tổng hợp chủ trương đầu tư quý I-2012 trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Rà soát để thông báo cho UBND các huyện, thành phố về các dự án thuộc phân cấp ngân sách huyện, thành phố đầu tư.

- Đề xuất xử lý các tờ trình của địa phương, đơn vị.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán NSNN.

2. Phòng Kinh tế văn xã:

- Tổ chức họp tổng kết CTMTQG (dự kiến 06/3/2012).

- Chuẩn bị các nội dung có liên quan cho việc giao kế hoạch các chương trình MTQG năm 2012 (khi Trung ương giao vốn); Chương trình BVPTR năm 2012 khi đủ điều kiện.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng Kế hoạch giúp xã Đăk Ruồng phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới.

- Tham mưu về mô hình, cơ chế chính sách phát triển các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Thẩm định:

- Tổ chức thẩm định các dự án đủ điều kiện([1]):

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện các công trình trọng điểm kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh;

- Tiếp tục chuẩn bị các nội dung để triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ về công tác đấu thầu năm 2012

- Tiếp tục tham mưu rà soát, điều chỉnh quy mô một số công trình.

- Xử lý, tham mưu một số công việc khác([2])

4. Phòng Đăng ký kinh doanh:

- Tiếp tục thực hiện công việc thường xuyên về cấp giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

- Phòng tiếp tục tham gia là thành viên tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Kon Tum

5. Phòng Kinh tế đối ngoại

- Tiếp tục thực hiện công tác thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển (đang rà soát để điều chỉnh dự toán và trình lại Sở Tài chính).

- Lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức Hội nghị tháng 12/2011;

- Hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án vận động vốn nước ngoài (trong tháng 3-2012).

- Triển khai các công tác liên quan đến xây dựng Đề án định hướng hợp tác giữa Kon Tum với các tỉnh: Trình Giám đốc Sở quyết định: thành lập Tổ Biên tập, Hội đồng nghiệm thu, phê duyệt dự toán; giao nhiệm vụ cho thành viên Tổ Biên tập.

- Cùng các chủ dự án JICA SPL VI tiếp và làm việc với các Đoàn JICA gồm ba đợt: ngày 08/3/2012; 12-13/3/2012 và từ 15-17/3/2012.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động sau Hội nghị hợp tác phát triển tháng 12 năm 2011 sau khi Kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập cơ quan điều phối cấp tỉnh,....

6. Phòng Thanh tra:

- Tổ chức triển khai cuộc thanh tra tại UBND huyện Kon PLông theo kế hoạch đã được phê duyệt.

7. Phòng Tổ chức hành chính:

- Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2011 của Sở.

- Chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ của Sở Nội vụ tại cơ quan.

- Rà soát và đề nghị nâng lương thường xuyên cho CBCC.

- Hoàn thành công tác kiểm kê tài sản trước ngày 20 tháng 3 năm 2012.

- Tham mưu kiện toàn nhân sự một số phòng, ban thuộc Sở.

8. Phòng Hỗ trợ đầu tư:

- Tiếp tục rà soát các dự án đã cho chủ trương để tham mưu UBND tỉnh thu hồi nếu quá hạn hoặc nhà đầu tư không triển khai các thủ tục theo quy định.

- Tiếp tục rà soát giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế đối ngoại để hoàn thiện quy trình về hồ sơ, trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát dự án khu đô thị mới có thể áp dụng đơn giản hoá thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP của Chính Phủ.

- Xây dựng Đề án một cửa đối với lĩnh vực hỗ trợ đầu tư, trình Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt.

9. BQL Dự án Kon Tum - LHQ

- Hoàn thiện dự thảo đề cương dự án chu kỳ 2012-2016, gửi UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Lập Kế hoạch tổng thể năm 2012-2013 cho các hoạt động của Dự án chu kỳ tiếp theo.

- Dự kiến nhân sự Ban quản lý DA chu kỳ 2.

- Đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện Dự án Kon Tum - Liên hợp quốc giai đoạn 2007-2011.

- Quyết toán với Sở Tài chính về Tài chính dự án.

- Quyết toán các hoạt động còn lại của Dự án.

10. Công tác khác:

- Duy trì thường xuyên hoạt động của Trang thông tin điện tử.

- Duy trì hệ thống quán lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Hoàn thành công tác lập hồ sơ lưu trữ./.([1]): Điều chỉnh: dự án kè chống sạt lở sông Đăk Bla đoạn qua làng Plêi Đôn và làng Kon Rờ Bàng TP. Kon Tum; dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Đăk  Sa Men, TP Kon Tum; dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Tân Điền, TP Kon Tum; Đường GTNT Vác Y Nhông đi Đăk Sao giai đoạn II

([2]): Gia hạn tiến độ thi công công trình: Trụ sở BQL Rừng phòng hộ Tu Mơ Rông; kiểm tra hiện trạng Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ để bố trí nơi làm việc Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng; chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường Hai Bà Trưng, huyện Sa Thầy (Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 17/2/2012 của UBND huyện Sa Thầy).

Phòng Tổng hợp chiến lược  
     
 Các tin khác:
      Icon  Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết các hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản
      Icon  Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 01 tháng 02 năm 2012
      Icon  Thông báo nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 01 năm 2012
      Icon  Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 29 tháng 11 năm 2011
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC