Thứ 3, ngày 3 tháng 10 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4412883
Số người online: 4447
   TIN HOẠT ĐỘNG
 Mua sắm trang thiết bị theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ
2/13/2012 1:36:34 PM     
  Vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xử lý một số vướng mắc khi triển khai mua sắm xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng, trang thiết bị văn phòng và các tài sản khác theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011của Chính phủ.
Anh Trong tin
 

            Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện; cụ thể như sau:
            Tạm dừng việc mua sắm xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ có tính cấp bách và phục vụ công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng. Trường hợp nhất thiết phải mua để trang bị cho các cơ quan thực hiện nhiệm vụ thì Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
             Việc mua sắm thiết bị văn phòng (thiết bị quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ), phương tiện làm việc (ngoài ô tô, phương tiện vận tải, điều hòa nhiệt độ) có giá trị mua sắm từ 100 triệu đồng trở lên thực hiện tạm dừng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/01/2011 của Chính phủ. Đối với trường hợp mua sắm thiết bị văn phòng có giá trị dưới 100 triệu đồng (tính cho một gói mua sắm của một đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước) sau khi cơ quan, đơn vị rà soát, sắp xếp lại nhưng vẫn không bảo đảm nhu cầu, nếu không mua sắm ngay sẽ không có điều kiện để thực hiện nhiệm vụ công tác thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, ngành Trung ương quyết định cụ thể. Đối với việc mua sắm tài sản không thuộc phạm vi quy định nêu trên, các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện mua sắm tài sản phục vụ hoạt động, bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả và trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.
            Đối với việc mua sắm xe ô tô, trang thiết bị của dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại thì thực hiện việc mua sắm tài sản như kế hoạch đã thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và cơ quan, tổ chức viện trợ. 
            Đối với việc mua sắm ô tô, trang thiết bị của những dự án đầu tư xây dựng cơ bản (kể cả dự án sử dụng vốn vay ODA) đang triển khai (đang khởi công) thì thực hiện theo tiến độ, kế hoạch triển khai của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp mua sắm nằm trong danh dự án đầu tư xây dựng cơ bản (kể cả dự án sử dụng vốn vay ODA) cắt giảm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thì tạm dừng.
            Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra ngay việc thực hiện quy định tạm dừng mua xe ô tô từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm, đúng quy định đối với tất cả các trường hợp vi phạm.
      

Phòng Thẩm định  
     
 Các tin khác:
      Icon  Chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
      Icon  Hội nghị tổng kết thi đua năm 2011 khối Hành chính tổng hợp
      Icon  Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Tri Tài
      Icon  Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư
      Icon  TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC