Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô được bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề      Lịch công tác tuần (Từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến 24 tháng 9 năm 2023)      Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4398847
Số người online: 5223
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2012 của tỉnh Kon Tum
12/20/2011 7:44:07 AM     
  Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 3 (từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2011), Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2012.
Anh Trong tin
 

         Để triển khai thực hiện Nghị quyết, ngày 05 tháng 12 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số vấn đề về chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Kon Tum và Quyết định số 1300/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

 

         * Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2012

- Về kinh tế: Tăng GDP trên 15%, thu nhập bình quân đầu người trên 20 triệu đồng; cơ cấu kinh tế nông nghiệp giảm còn: 42%, công nghiệp: 25%, dịch vụ 34%; thu ngân sách địa phương là 3.788,5 tỷ đồng.

- Về xã hội: Dân số trung bình đạt 468,5 ngàn người; tỷ lệ lao động qua đào tạo 38%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4-5% so với cuối năm 2011; Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế trên 50%; Tỷ lệ xã có thiết chế văn hóa trên 19,5%; 100% thôn có điện sinh hoạt và cơ bản không còn nhà tạm, dột nát

- Về môi trường: Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 78%; Tỷ lệ độ che phủ rừng khoảng 66%; Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý ở đô thị trên 80%; Tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng sử dụng công nghệ sạch hoặc có thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường 100%.

* Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của năm 2012:

          1. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổng thể khắc phục hậu quả của cơn bão số 9 (năm 2009), trọng tâm là giải quyết đất ở, đất sản xuất, nhà ở cho nhân dân; sửa chữa, đầu tư các cầu treo, tuyết đường giao thông, công trình thủy lợi bị hư hỏng.

         2. Đẩy mạnh phát triển cây cao su theo quy hoạch, kế hoạch; đồng thời, khẩn trương điều chỉnh quy hoạch phát triển cao su của tỉnh giai đoạn 2008 – 2015 cho phù hợp với tình hình thực tế; phát triển mạnh diện tích cây Sâm Ngọc Linh và một số dược liệu khác; mở rộng trồng một số loại rau, hoa xứ lạnh; nuôi thủy sản ở các lồng hồ thủy điện, thủy lợi…

         3. Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng bị thiên tai, sạt lở. Triển khai bố trí dân cư tại Nam Sa Thầy; Sắp xếp lại dân cư ở một số làng người dân tộc trên địa bàn thành phố Kon Tum; thu hút dân cư đến định cư tại Măng Đen để sớm thành lập thị trấn

         4. tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển ba vùng kinh tế động lực của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh và công trình trọng điểm 5 năm giai đoạn 2011- 2015.

         5. Tăng cường thu hút đầu tư đặc biệt là đầu tư các nhà máy chế biến thức ăn gia súc, chế biến súc sản, chế biến các sản phẩm từ mủ cao su…vào tỉnh; Triển khai thực hiện có hiệu quả các đồ án quy hoạch nhất là đồ án xây dựng khu du lịch sinh thái Măng Đen, đô thị Kon Plong và Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh.

          6. Tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với củng cố phát triển một số nghề và làng nghề truyền thống; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động; Tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục; nâng cao y đức và chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khảo nhân dân; chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo gắn với thực hiện có hiệu quat chương trình xây dựng nông thôn mới.

          7. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác quản lý các dịch vụ công cộng trên địa bàn.

          8. Tiếp tục cải cách hành chính nhất là lĩnh vực thủ tục hành chính và công chức, công vụ; chú trọng công tác thanh tra công vụ; duy trì chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công cấp tỉnh.

          9. Triển khai tốt các phương án phòng chống bão lũ và giảm nhẹ thiên tai; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư.

         10. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí tập trung vào các giải pháp phòng ngừa, tăng cường tính công khai, minh bạch; tăng cường thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi sai phạm.

         11. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là ở các vùng, địa bàn trọng điểm, chú trọng ngăn ngừa vượt biên và xâm phạm trái phép; kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, các tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm …; triển khai tốt các giải pháp kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông. Tăng cường ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác, vân chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép. Thực hiện tốt đường lối đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới tuyến bien giới Việt Nam – Lào đoạn qua tỉnh Kon tum và Sê Kông.

 

Tin từ Phòng Tổng hợp chiến lược. Ảnh của EVN  
     
 Các tin khác:
      Icon  Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch chương trình MTQG giai đoạn 2011 - 2015
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu về bình đẳng giới trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2012
      Icon  Triển khai thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020
      Icon  Về công tác rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011
      Icon  Về việc rà soát, đề xuất giải pháp đầu tư, sửa chữa cầu treo bị hư hỏng cuốn trôi do thiên tai
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC